Ile jest czasów w języku angielskim?

Język angielski słynie z tego, że ma wiele czasów – ale czy na pewno?

Według lingwistów w języku angielskim występują tylko dwa czasy – teraźniejszy i przeszły. Czas gramatyczny zdania wyraża bowiem czasownik. W języku angielskim czasowniki przyjmują jedynie formę czasu teraźniejszego (Present Simple), np.: play, plays, go, goes oraz formę czasu przeszłego (Past Simple), np.: played, went. Czas przyszły w języku angielskim nie istnieje z gramatycznego punktu widzenia, ponieważ tworzy się go z użyciem pomocniczego czasownika modalnego will  lub shall  lub za pomocą form teraźniejszych. Jeśli przyjmiemy jednak, że czas gramatyczny umiejscawia dane zdarzenie lub stan w pewnym punkcie na osi czasu w odniesieniu do innych zdarzeń i stanów, to wówczas należy wyróżnić trzy czasy – przeszły, teraźniejszy i przyszły.

Zazwyczaj myli się pojęcie czasu z pojęciami aspektu (dokonany i niedokonany), trybu (oznajmujący, przypuszczający i rozkazujący) i strony (czynna i bierna). Większość angielskich czasów tworzymy za pomocą kilku elementów, np. have been waiting. Formy te określają, czy dana czynność jest dokonana (perfective), czy też jest w toku (progressive). Stąd biorą się rozmaite konstrukcje czasowe, które popularnie nazywa się czasami. Zatem wszystkie warianty – continuous, perfect i perfect continuous  – są jedynie aspektami czasów teraźniejszego i przeszłego.
Na lekcjach angielskiego i na kursach językowych poznajemy najczęściej 12 czasów (ang. tenses). Są to: Present Simple, Present Continuous (Progressive), Present Perfect, Present Perfect Continuous (Progressive), Past Simple, Past Continuous (Progressive), Past Perfect, Past Perfect Continuous (Progressive), Future Simple, Future Continuous (Progressive), Future Perfect, Future Perfect Continuous (Progressive). Jeśli uwzględnimy formy stosowane w tzw. okresach warunkowych i mowie zależnej (Future Simple in the Past, Future Continuous in the Past, Future Perfect in the Past, Future Perfect Continuous in the Past), to wówczas możemy mówić o 16 angielskich czasach. Do konstrukcji czasowych w języku angielskim zalicza się również wyrażenia: be going to, be to  i be about to.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress